Hacked By Mr.AzRoot

TP AUTOMATION CO.,LTD เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่องานสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการทำงานที่ยุ่งยากลดการนำเข้าเครื่องจักรแพงๆจากต่างประเทศ และแก้ไขปัญหาแรงงาน


       เนื่องจากการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอีกทั้ง ปัจจัยด้านต่างๆที่ทำให้อุตสาหกรรมไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านตลาด แรงงาน เครื่องจักร และอื่นๆ  จะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมนั้นเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ  ทางบริษัทเห็นว่าการรับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัตินั้นจะสามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุน     และเพิ่มประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรมจึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบงานอัตโนมัติที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ให้สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี


    โดยทางบริษัทมีบริการในการรับสร้างเครื่องตามสั่งและรับระบบงานautomation control รูปแบบต่างๆตามความต้องของลูกค้า

โดยมุ่งเน้นประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าเป็นหลัก โดยการออกแบบให้ใช้ง่ายและบำรุงรักษาง่าย พร้อมบริการหลังการขาย


        ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยเครื่องจักรฝีมือคนไทย

ในราคาสบายๆที่คุณจับต้องได้